logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

За проекта

Проект BG 05/1719  „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“,  финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2015. Проектът се реализира от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ в партньорство със Сдружение „Екосвят Родопи“. Бюджет на проекта- 20 559.13 евро, от който: Безвъзмездна финансова помощ 18 298.16 евро; Собствен принос:  2 260.97 евро. Проектът се изпълнява за 10 месеца. В рамките на проекта са предвидени за реализация:

  • Провеждане на 7 теоретични и практически обучения в различни села от 4 общини на Смолянска област за 84 младежи по събиране и съхранение на богатствата на Родопа планина. Обученията ще бъдат съобразени със специфичните горски дарове във всяко населено място. Младежите ще обогатят познанията си и придобият умения за природощадящо събиране и съхраняване на билки, гъби и диворастящи плодове и да изградят в себе си отношение към грижа и опазване на природата за да могат да се възползват от нейните плодове и в следващи години;
  • Издаване на специализирано списание с билков календар, което ще затвърди познанията на участниците и ще разпространи постигнатото по проекта;
  • Провеждане на конференция на тема „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, която ще  събере заинтересовани страни за обсъждане на проблеми по устойчивото развитие на планината, мерките за опазване на околната среда, популациите и застрашените видове.
  • Конференцията ще бъде съпроводена от Изложба на култивирани билки и подправки и демонстрация на начини на отглеждане в домашна среда.