logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Контакти

  • гр. Смолян 4700, бул. „България” № 5
  • тел: +359 894 573 590
  • e-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg
Name:*
E-mail:*
Message: