logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Регистрирани билкозаготвителни пунктове на територията на РИОСВ – Смолян

  1. Здравко Димитров Даскалов, гр. Неделино, ул. „Стърмни рид” № 12, тел. 0876 253343

  1. Районен кооперативен съюз Смолян

  2. „Екопрограма” ООД – с- Змеица