logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Информационна среща в с. Смилян

IMG_0796 IMG_0783 IMG_0785

От 18.00 часа на 31.07. 2015 г. в  Посетителския информационен център на с. Смилян е проведена информационна среща с участието на 18 души. Участниците споделиха своята загриженост към природата. Част от тях веднага попълниха заявления за участие в проекта.

facebook