logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Информационна среща в с. Змеица

На 6 август кампанията продължи в с. Змеица, община Доспат от 18.00 часа в местно кафене. Взеха участие 28 души. Интересът към предстоящите обучения беше голям, въпросите много, голяма част от присъстващите декларираха своето желание да участват в проекта, включително и с попълване на заявления. На срещата беше уточнена и датата на провеждане на обучението и практикума.

 

IMG_0874 IMG_0856 IMG_0861 IMG_0865

Информационна среща в с. Барутин

IMG_0842 IMG_0838На 6 август от 11,30 часа в с. Барутин, община Доспат се проведе информационната среща с местната общност в местно кафене. Участваха 14 души. Беше проведен разговор за възможностите за ползване на природните богатства за увеличаване на доходите на хората.