logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Информационна среща в с. Барутин

IMG_0842 IMG_0838На 6 август от 11,30 часа в с. Барутин, община Доспат се проведе информационната среща с местната общност в местно кафене. Участваха 14 души. Беше проведен разговор за възможностите за ползване на природните богатства за увеличаване на доходите на хората.

facebook