logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Информационната кампания в Девин

20150807_161542 20150807_161451

На 7 август от  16.00 часа в залата на общинския съвет на община Девин се проведе информационната кампания с участието на 12 души.

facebook