logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Практикум в с. Смилян

8 1 2 5 6

На 23 август 2015  г.  в село Смилян, община Смолян се проведе първият практикум по проекта.

Екип за провеждане на обучението:

  • Лектор – Йорданка Кацарова;
  • Фасилитатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 12 души.

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включи разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: местност „Дупката“.

Обучение в с. Смилян

На 21 и 22 август 2015  г.  в село Смилян, община Смолян се проведе първото двудневно обучение в зала на кметството и зала на читалището.

Екип за провеждане на обучението:

  • Лектор – Йорданка Кацарова;
  • Фасилитатор – Анета Шехонова;
  • Организатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 16 души

Йорданка Кацарова представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за с. Смилян: общи изисквания и правила при бране на билки, гъби и диворастящи плодове. Заготовка на билките,гъбите и диворастящите плодове. Сушене. Изкупвателни пунктове,складове за съхранение на готовата продукция. Качествени изисквания към  билките, гъбите и диворастящите плодове. Ботаническо описание, употребяема част на следните  видове билки:иглика, бъз с къса дръжка, кантарион жълт и червен, коприва, мащерка и бял риган. Плодове-хвойна, шипка. Пъпки-борови връхчета. Рандеман,сушене и егализиране. Култивиране на билки-технология  и агротехника. Грижи за насажденията/шипка, маточина, бял риган/.

Участниците в обученията придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на с. Смилян, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове и култивирано отглеждане  на билки. Те също така  имаха възможност да получат конкретни отговори и на други от интересуващите ги въпроси от страна на лектора.

Обучение (3) 1 3 4 Обучение (1) Обучение (2)