logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Практикум в с. Смилян

8 1 2 5 6

На 23 август 2015  г.  в село Смилян, община Смолян се проведе първият практикум по проекта.

Екип за провеждане на обучението:

  • Лектор – Йорданка Кацарова;
  • Фасилитатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 12 души.

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включи разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: местност „Дупката“.

facebook