logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Практикум в с. Могилица

Могилица -практикум (4) Могилица -практикум (1) Могилица -практикум (2) Могилица -практикум (3)

На 30 август 2015  г.  в село Могилица, община Смолян се проведе третия практикум.

Екип за провеждане на практикума:

  • Лектор – Йорданка Кацарова;
  • Фасилитатор – Анета Шехонова;
  • Организатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 15 души ( от тях 3 на възраст до 29 г.).

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включи разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: защитена местност „Падала“. Бяха разпознати и събрани 54 вида билки, а по време на практикума се коментираше и конкретното им приложение за лечебни цели.

facebook