logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Резултат от проведените 5 обучения и практикуми

Общо резултата от проведените 5 от предвидените 7 обучения и практикуми е следният:

Общо: 57  участници (от тях 28 младежи) придобиха практически умения за разпознаване на масовите билки, природощадящи начини за събиране на билки, гъби и диви плодове. Участниците изградиха необходимите базисни практически умения за събиране на билки, гъби и плодове при съхраняващ режим, опазващ билковото разнообразие и популация. Тези придобити умения ще бъдат полезни за тяхното дългосрочно препитание от даровете на природата и ще допринесат за по-устойчиво използване на природните ресурси в региона и живот в хармония с природата.

facebook