logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Обучение и практикум в с. Борино

Обучение в с. Борино с участие на 15 ученика от 10 и 11 клас за билки, намиращи се в околностите на селото. Практикума е за билки, отглеждани в домашни условия. Разделени на отбори, изготвиха страхотни пана от изсушени билки.

Посадиха в саксии различни билки, които ще бъдат изложени на заключителната изложба по проекта.

facebook