logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Покана за Пресконференция

ПОКАНА
за Пресконференция
на 4 април 2016 г. от 11 часа, Младежки дом Смолян

 

Уважаеми господа,
Имаме удоволствието да Ви поканим на ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 04 април 2016 г. от 11 часа в зала Младежки информационно-консултантски център ЯКО в Младежки дом Смолян.
Пресконференцията е по повод приключване на изпълнението на проект „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“.
Проектът се изпълнява от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ – Смолян и Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян в рамките на Програма за подкрепа на неправителствените организация в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 .
Моля да се запознаете с приложеното Прес съобщение.

За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към
Анета Шехонова – Координатор проект тел. 0898858658 E-mail: curp.smolyan@abv.bg
Лидия Арсова – Експерт информация, комуникация и публичност тел.0878775919
E-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg

www.bilki.ngogrants.ecorodopi.eu

facebook