logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Добре дошли на страницата на

проект “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за

устойчиво развитие и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян”

Проектът се изпълнява от Център за устойчиво развитие на планината

в партньорство със Сдружение "Екосвят Родопи"

Продължителност на проекта - 10 месеца