logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Обучение и практикум в с. Борино

Обучение в с. Борино с участие на 15 ученика от 10 и 11 клас за билки, намиращи се в околностите на селото. Практикума е за билки, отглеждани в домашни условия. Разделени на отбори, изготвиха страхотни пана от изсушени билки.

Посадиха в саксии различни билки, които ще бъдат изложени на заключителната изложба по проекта.

Обучение и практикум в Девин

Обучение с ученици от СПТУ „Христо Ботев” в Девин. В него участваха 13 ученика от различни класове. Обучението за билки, намиращи се в околностите на Девин беше изключително емоционално. Практикума е за билки, отглеждани в домашни условия. Учениците посадиха различни билки, които ща бъдат отглеждани в училището и наблюдавано тяхното развитие.12662671_901583746622980_5140057088903272939_n