logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Практикум в Смолян

6 1 2 3 4 5На 27 август 2015  г.  в гр. Смолян, община Смолян се проведе втория практикум.

Екип за провеждане на практикум:

 • Лектор – д-р Емилиян Попеску;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 10 души ( от  тях  8 на възраст до 29 г. )

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включва: Разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: местност „Смолянски езера“.

Обучение в Смолян

6 1 2 3 4 5

 

На 25 и 26 август 2015  г.  в гр. Смолян се проведе двудневно обучение в зала на Младежки дом – Смолян с домакин сдружение „Екосвят Родопи“.

Екип за провеждане на обучението:

 • Лектор – Йорданка Кацарова;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 12 души ( от тях 10 на възраст до 29г.)

Йорданка Кацарова представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за гр. Смолян: Стопанско значение на билките, гъбите и горските/диворастящи/ плодове. Основни изисквания при събирането, сушенето и съхранението на билките. Хранителна и лечебна стойност на билките, гъбите и горските плодове-хранителна стойност и приложение в кулинарията, лечебни свойства, лечебни растения, които съдържат отровни вещества.       Тарифи за държавните такси за събиране на билки, гъби и горски плодове. Указания на МОСВ за максимално допустимите количества за събиране на билки по райони. Ботаническо описание, употребяема част на следните видове билки:иглика, бъз с къса дръжка,трите вида липа и бреза. Корени, коренища и кори. Глухарче, коприва, репей, троскот и чобанка. Листа, пъпки и стръкове. Коприва, живовляк, лопен, акация, борови връхчета, жълт кантарион и червен. Цветове- лайка, липа, равнец и бъз. Плодове-къпина, малина, черна боровинка, горска ягода,  глог.

Участниците в обучението: млади хора и хора в риск от бедност придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на гр. Смолян, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове. Те също така  имаха възможност да получат конкретни отговори и на други от интересуващите ги въпроси от страна на лектора.

Практикум в с. Смилян

8 1 2 5 6

На 23 август 2015  г.  в село Смилян, община Смолян се проведе първият практикум по проекта.

Екип за провеждане на обучението:

 • Лектор – Йорданка Кацарова;
 • Фасилитатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 12 души.

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включи разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: местност „Дупката“.

Обучение в с. Смилян

На 21 и 22 август 2015  г.  в село Смилян, община Смолян се проведе първото двудневно обучение в зала на кметството и зала на читалището.

Екип за провеждане на обучението:

 • Лектор – Йорданка Кацарова;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 16 души

Йорданка Кацарова представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за с. Смилян: общи изисквания и правила при бране на билки, гъби и диворастящи плодове. Заготовка на билките,гъбите и диворастящите плодове. Сушене. Изкупвателни пунктове,складове за съхранение на готовата продукция. Качествени изисквания към  билките, гъбите и диворастящите плодове. Ботаническо описание, употребяема част на следните  видове билки:иглика, бъз с къса дръжка, кантарион жълт и червен, коприва, мащерка и бял риган. Плодове-хвойна, шипка. Пъпки-борови връхчета. Рандеман,сушене и егализиране. Култивиране на билки-технология  и агротехника. Грижи за насажденията/шипка, маточина, бял риган/.

Участниците в обученията придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на с. Смилян, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове и култивирано отглеждане  на билки. Те също така  имаха възможност да получат конкретни отговори и на други от интересуващите ги въпроси от страна на лектора.

Обучение (3) 1 3 4 Обучение (1) Обучение (2)

Постигнато при информационната кампания

Благодарим на всички участници в информационните срещи, които бяха посрещнаха с интерес и загриженост към природното богатство на планината ни. Активно бяха дискутирани възможностите за повишаване на техните знания за разпознаване и съхранение на билки, гъби и диви плодове, както и алтернативата за допълнителни доходи от събирането и предаването им. Особен интерес се прояви към начина на съхранение на билките и диворастящите плодове, както и към пунктове за изкупуването им.

След  провеждане на информационната кампания в съответните населени места, екипа за изпълнение на проекта придоби представа за интереса и мотивацията към участие в планираната обучителна програма от страна на местните хора и конкретно целевата група.  В тази връзка се проведоха разговори с по-активните представители на местната общност за възможностите за сформиране на групи от 12 души във всяко населено място, а в някои определихме и дните за участие.

По време на кампанията се представи и популяризира проекта чрез мултимедийна презентация и бяха разпространени 250 листовки, популяризиращи целите и дейностите на проекта и подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 .

Информационна среща в Смолян

IMG_0916 IMG_0900 IMG_0908 IMG_0913

На 12 август от 17.30 часа се проведе информационната среща в гр. Смолян, залата на х-л Спартак с участието на 14 души. Младежите изявиха желание за участие в проекта и видяха в него практическото му приложение.

Информационната кампания в Девин

20150807_161542 20150807_161451

На 7 август от  16.00 часа в залата на общинския съвет на община Девин се проведе информационната кампания с участието на 12 души.

Информационен ден в с. Борино

IMG_0880 IMG_0887

На 7 август от 13.30 часа в с. Борино, община Борино  в сесийната зала на общината се проведе информационната среща с 16 представители на местната общност. Участващите представители на Община Борино и Горско стопанство Борино заявиха пълната си подкрепа на проекта.

Информационна среща в с. Змеица

На 6 август кампанията продължи в с. Змеица, община Доспат от 18.00 часа в местно кафене. Взеха участие 28 души. Интересът към предстоящите обучения беше голям, въпросите много, голяма част от присъстващите декларираха своето желание да участват в проекта, включително и с попълване на заявления. На срещата беше уточнена и датата на провеждане на обучението и практикума.

 

IMG_0874 IMG_0856 IMG_0861 IMG_0865

Информационна среща в с. Барутин

IMG_0842 IMG_0838На 6 август от 11,30 часа в с. Барутин, община Доспат се проведе информационната среща с местната общност в местно кафене. Участваха 14 души. Беше проведен разговор за възможностите за ползване на природните богатства за увеличаване на доходите на хората.