logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Сдруженията „Център за устойчиво развитие на планината” и „Екосвят родопи” – Смолян финализираха изпълнението на проект „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, финансиран по програмата за подкрепа на неправителствени организации по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство

В периода юни – 2015 – март 2016 год. Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ – Смолян и Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян изпълниха проект BG05/1719 „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България /www.ngogrants.bg/ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2015. Бюджет на проекта- 20 559.13 евро, от който: Безвъзмездна финансова помощ 18 298.16 евро; Собствен принос: 2 260.97 евро.

Проектът бе иницииран от общата загриженост на двете сдружения за Родопа планина, за необходимостта от ефективни политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и повишаване на приносът за участието на неправителствените организации при стимулирането на политики за.

Проведените 7 информационни срещи в Девин, Борино, Змеица, Барутин, Смолян, Смилян, Могилица, както и двудневните теоретични обучения и еднодневни практикуми по събиране и съхранение на билки, гъби и диви плодове бяха изключително полезни за всички участници. Обучителните програми бяха съобразени със специфичните горски дарове във всяко населено място, а в практикумите групите под ръководството на експерти разпознаваха билки, като прилагаха наученото за природощадящото им събиране, споделяха знания и практики за употреба на билките. Много емоционални занимания имаше и при засаждането на билки за домашно отглеждане от учениците от Девин и Борино.

Всички 98 участници, независимо от възраст и социален статус, проявиха заинтересованост и загриженост за съхранение на природните богатства на Родопите и удовлетворение от получените знания за събиране, съхранение на билки, гъби и диворастящи плодове. Алтернативите за допълнителни доходи от събирането и предаването им в пунктовете за изкупуване също бяха широко дискутирани. Както и убеждението, че всеки трябва да изгради в себе си отношение към грижа и опазване на природата за да може да се възползва от нейните плодове и в следващи години.

В помощ на участниците, но и на всички интересуващи се е издаден специализиран бюлетин „ЕКОРОДОПИ”, в който освен полезната информация за най-масовите билки в Родопите, има и полезна информация както за общите правила за начините на събиране, сушене и съхранение на билките, така и за специфични изисквания за всяка билка с оглед максималното съхранение на лечебните и качества. Във фенологичен календар се посочва през кои месеци се събират отделните елементи – корен, листа, цвят, стъбло – на всяка билка. Посочени са и адресите на пунктовете за събиране на билки в Смолянска област.

На 21 март 2016 г. Конференцията на тема “Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, събра заинтересовани страни за обсъждане на проблеми по устойчивото развитие на планината, мерките за опазване на околната среда, популациите и застрашените видове.

74 участници в обученията по проекта, представители на държавни и общински структури, бизнес, неправителствени организации и граждани емоционално и отговорно споделяха загрижеността си и предлагаха конкретни мерки за опазване на околната среда. Дора Янкова, народен представител и член на Групата за приятелство България – Норвегия защити необходимостта от създаване на Родопска конвенция за опазването на планината като инструмент за решаване на регионални проблеми в трансграничния регион. по модела на Алпийската и Карпатската конвенция. Акценти на конференцията бяха и представянето на успешни бизнес модели в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на биологичното разнообразие, приложението на Закона за лечебните растения и контрола на регионално ниво, пчелите и биоразнообразието като част от актуалните проблеми за опазването на околната среда, регионалното измерение за Смолянска област за устойчивото развитие на планината . Участниците в конференцията разискваха, че ресурсите на планината не са използвани ефективно, че е необходимо да се вземат мерки за маркетинг на екологично чистите ни продукти, екологични проблеми и необходимостта от реализиране на подобни проекти от неправителствените организации. Във връзка с това беше подкрепена и идеята за създаването на Обществен форум като форма за възможност за участие на гражданите и неправителствените организации в диалози с общински и държавни структури.

Беше отчетена позитивната роля на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансов меморандум на ЕИП 2009 – 2015 както за развитие и изграждане на капацитет на неправителствения сектор, така и за подпомагане на гражданското участие в различни аспекти на обществения живот.

Моменти от изпълнението на проекта ще видите на Изложба във фоайето на Младежки дом.

Всички материали по проекта може да се видят на сайтовете на партньорските организации www.curp-smolyan.eu и www.bilki.ngogrants.ecorodopi.eu

Покана за Пресконференция

ПОКАНА
за Пресконференция
на 4 април 2016 г. от 11 часа, Младежки дом Смолян

 

Уважаеми господа,
Имаме удоволствието да Ви поканим на ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 04 април 2016 г. от 11 часа в зала Младежки информационно-консултантски център ЯКО в Младежки дом Смолян.
Пресконференцията е по повод приключване на изпълнението на проект „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“.
Проектът се изпълнява от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ – Смолян и Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян в рамките на Програма за подкрепа на неправителствените организация в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 .
Моля да се запознаете с приложеното Прес съобщение.

За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към
Анета Шехонова – Координатор проект тел. 0898858658 E-mail: curp.smolyan@abv.bg
Лидия Арсова – Експерт информация, комуникация и публичност тел.0878775919
E-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg

www.bilki.ngogrants.ecorodopi.eu