logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

ЦУРП и Сдружение „Екосвят Родопи“ канят местните общности на гр. Девин, с.Борино, с.Барутин, с.Змейца, с.Смилян, с.Могилица и гр. Смолян на информационни дни за представяне на проект “ За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“, неговите цели и предвидени дейности.

Информационните дни ще се проведат на следните дати:

  • в с. Могилица – на 31.07.2015 г. от 16.00 часа в кметството;
  • в с. Смилян –  на 31.07.2015 г. от 18.00 часа в  Посетителския информационен център;
  • в с. Барутин – на 6 август от 11,30 – кафенето;
  • в с. Змеица – на 6 август от 18,00 – кафенето;
  • в с. Борино – на 7 август от 13.30 часа – в сесийната зала на общината ;
  • в гр. Девин -на 7 август от 16.300 часа – в залата на общинския съвет;
  • в гр. Смолян – 12 август от 17.30 – залата на хотел „Спартак“.

Очакваме ви!