logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Информационна среща в с. Смилян

IMG_0796 IMG_0783 IMG_0785

От 18.00 часа на 31.07. 2015 г. в  Посетителския информационен център на с. Смилян е проведена информационна среща с участието на 18 души. Участниците споделиха своята загриженост към природата. Част от тях веднага попълниха заявления за участие в проекта.

Информационна среща в с. Могилица

IMG_0778 IMG_0754 IMG_0758 IMG_0762 IMG_0775 IMG_0776

Информационната среща в с. Могилица, община Смолян се проведе на 31.07.2015 г. от 16.00 часа в кметството, в нея взеха участие 27 души. Срещата премина при голям интерес. На нея беше представена презентация за проекта, а екипът отговори на всички въпроси. Голяма част от участващите заявиха веднага интереса си за участие в проекта.