logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Обучение в с. Могилица

На 28 и 29 август 2015  г.  в село Могилица, община Смолян се проведе третото двудневно обучение в залата на читалище „България 1937“.

Екип за провеждане на обучението:

  • Лектор – Йорданка Кацарова;
  • Фасилитатор – Анета Шехонова;
  • Организатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 18 души ( от тях 5 на възраст до 29 г.). В с. Могилица младите хора са основно на работа в чужбина или сезонна работа в курортните комплекси на Черно море по време летните месеци. Безработицата в селото има високи нива и голяма част от жителите на Могилица мигрират за да си изхранват семействата, а живеещите там са в голям риск от бедност. Поради тази причина имаше голям интерес от жителите да се включат в обучението за да могат да получат  допълнителни  знания  и  доходи от събирането и предаването на билки, гъби и диви плодове.

Йорданка Кацарова представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за с. Могилица: Правила при бране на билки, гъби и диворастящи плодове.Заготовка на билките, гъбите и диворастящите  плодове. Сушене. Качествени изисквания към билките, гъбите и диворастящите плодове. Ботаническо описание, употребяема  част. Време и начин на бране и заготовка на билките. Приложение. Корени-глухарче, кръвен здравец, коприва, решетка. Пъпки-борови връхчета, стръкове-жълт кантарион, червен кантарион, бял и жълт равнец. Цветове-лайка, бъз с къса дръжка и липа.

Участниците в обученията: хора в риск от бедност и млади хора придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на с. Могилица, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове. Основен интерес за участниците представляват изкупните цени на даровете на природата и пунктовете за изкупуването им.

4 1 2 3