logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Обучение в с. Змеица

На 21 и 22 септември 2015  г.  в село Змеица, община Доспат се проведе петото двудневно обучение в местно кафене.

Екип за провеждане на обучението:

  • Лектор – д-р Емилян Попеску;
  • Фасилитатор – Анета Шехонова;
  • Организатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 18 души ( от тях 11 на възраст до 29г.)

Д-р Емилиян Попеску представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за с. Змеица: Основни правила при събиране, пречистване и сушене на билките, гъбите и диворастящите плодове Фенологичен календар – употребяема част, време на събиране и рандеман. Качествени изисквания, на които трябва да отговарят билките, сходни видове, отровни лечебни растения. Ботаническо описание, употребяема част, време и начин на бране и заготовка на корен гръмотрън, корен коприва и корен репей. Ботаническо описание, употребяема част, време и начин на бране на борови връхчета, жълт кантарион, офика/калина/, лайка, киселица и мащерка част. Технология на отглеждане на калина/офика/-сушене, ронене и егализиране, рандеман. Качествени изисквания към билките, гъбите и диворастящите плодове.

Участниците в обучението придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на с. Змеица, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове.Те също така  имаха възможност да получат конкретни отговори и на други от интересуващите ги въпроси от страна на лектора.