logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Практикум в с. Змеица

 

На 23 септември 2015  г.  в село Змеица, община Доспат се проведе петият практикум.

Екип за провеждане на практикум:

  • Лектор – д-р Емилян Попеску;
  • Фасилитатор – Анета Шехонова;
  • Организатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 15 души ( от тях  7 на възраст до 29г.)

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включва: Разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: до хижа „Райски кът“.

facebook