logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Информационна среща в Смолян

IMG_0916 IMG_0900 IMG_0908 IMG_0913

На 12 август от 17.30 часа се проведе информационната среща в гр. Смолян, залата на х-л Спартак с участието на 14 души. Младежите изявиха желание за участие в проекта и видяха в него практическото му приложение.