logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Информационната кампания в Девин

20150807_161542 20150807_161451

На 7 август от  16.00 часа в залата на общинския съвет на община Девин се проведе информационната кампания с участието на 12 души.

Информационен ден в с. Борино

IMG_0880 IMG_0887

На 7 август от 13.30 часа в с. Борино, община Борино  в сесийната зала на общината се проведе информационната среща с 16 представители на местната общност. Участващите представители на Община Борино и Горско стопанство Борино заявиха пълната си подкрепа на проекта.