logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Постигнато при информационната кампания

Благодарим на всички участници в информационните срещи, които бяха посрещнаха с интерес и загриженост към природното богатство на планината ни. Активно бяха дискутирани възможностите за повишаване на техните знания за разпознаване и съхранение на билки, гъби и диви плодове, както и алтернативата за допълнителни доходи от събирането и предаването им. Особен интерес се прояви към начина на съхранение на билките и диворастящите плодове, както и към пунктове за изкупуването им.

След  провеждане на информационната кампания в съответните населени места, екипа за изпълнение на проекта придоби представа за интереса и мотивацията към участие в планираната обучителна програма от страна на местните хора и конкретно целевата група.  В тази връзка се проведоха разговори с по-активните представители на местната общност за възможностите за сформиране на групи от 12 души във всяко населено място, а в някои определихме и дните за участие.

По време на кампанията се представи и популяризира проекта чрез мултимедийна презентация и бяха разпространени 250 листовки, популяризиращи целите и дейностите на проекта и подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 .