logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Практикум в Смолян

6 1 2 3 4 5На 27 август 2015  г.  в гр. Смолян, община Смолян се проведе втория практикум.

Екип за провеждане на практикум:

  • Лектор – д-р Емилиян Попеску;
  • Фасилитатор – Анета Шехонова;
  • Организатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 10 души ( от  тях  8 на възраст до 29 г. )

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включва: Разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: местност „Смолянски езера“.