logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Обучение в Смолян

6 1 2 3 4 5

 

На 25 и 26 август 2015  г.  в гр. Смолян се проведе двудневно обучение в зала на Младежки дом – Смолян с домакин сдружение „Екосвят Родопи“.

Екип за провеждане на обучението:

  • Лектор – Йорданка Кацарова;
  • Фасилитатор – Анета Шехонова;
  • Организатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 12 души ( от тях 10 на възраст до 29г.)

Йорданка Кацарова представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за гр. Смолян: Стопанско значение на билките, гъбите и горските/диворастящи/ плодове. Основни изисквания при събирането, сушенето и съхранението на билките. Хранителна и лечебна стойност на билките, гъбите и горските плодове-хранителна стойност и приложение в кулинарията, лечебни свойства, лечебни растения, които съдържат отровни вещества.       Тарифи за държавните такси за събиране на билки, гъби и горски плодове. Указания на МОСВ за максимално допустимите количества за събиране на билки по райони. Ботаническо описание, употребяема част на следните видове билки:иглика, бъз с къса дръжка,трите вида липа и бреза. Корени, коренища и кори. Глухарче, коприва, репей, троскот и чобанка. Листа, пъпки и стръкове. Коприва, живовляк, лопен, акация, борови връхчета, жълт кантарион и червен. Цветове- лайка, липа, равнец и бъз. Плодове-къпина, малина, черна боровинка, горска ягода,  глог.

Участниците в обучението: млади хора и хора в риск от бедност придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на гр. Смолян, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове. Те също така  имаха възможност да получат конкретни отговори и на други от интересуващите ги въпроси от страна на лектора.